Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Cnudde

Franklin Rooseveltlaan 61

8790 Waregem

Hoofdapotheker: Ann Cnudde

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0440 894 989

Machtigingsnummer APB: 344111

Telefoonnummer: 056 61 24 80

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.